HƯỚNG DẪN TRA C/O TRÊN HỆ THỐNG CÁC WEBSITE

Bài viết tổng hợp các website và hướng dẫn tra cứu thông tin CO trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu căn cứ theo văn bản 3480/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành ngày 29/05/2020.

HƯỚNG DẪN KHAI C/O FORM CPTPP

Bài viết hướng dẫn khai C/O form CPTPP một cách chi tiết. Từ các loại hồ sơ, quy trình cho đến nội dung kê khai đều được cung cấp đầy đủ đến cho bạn đọc. Keyword: khai C/O CPTPP

TẢN MẠN VỀ VỊ TRÍ ''KHAI BÁO HẢI QUAN'' CHO CÁC BẠN MỚI VÀO NGHỀ

Vấn đề hải quan nghe qua có vẻ đơn giản thôi, nhưng nó lại đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi logistics, nhiều khi chuỗi logistics gián đoạn vì mắc ở khâu này, bị chậm việc thông quan dẫn đến hàng hóa không thể xuất đi hoặc giao hàng đúng hẹn, nhiều khi phát sinh một thời gian rất dài dẫn đến chậm hàng cho dự án, chậm hàng so với hợp đồng dẫn đến hậu quả nặng nề.

QUY TRÌNH CHI TIẾT CÁC BƯỚC THÔNG QUAN LẤY HÀNG Ở NỘI BÀI

Về hàng hóa, Nội bài có 3 kho chính là NCTS, ALS và ACSV. Tùy hãng bay mà hàng sẽ về các kho khác nhau. Mình đã từng lấy hàng ở cả 3 kho, tuy nhiên, hiện tại đnag làm cho công ty dịch vụ của Hàn Quốc nên hàng của bên mình chủ yếu đi KE và về kho ALS.Ở lần chia sẻ trước mình đã chia sẻ các bước lấy hàng ở 2 kho NCTS và ACSV. Lần này mình sẽ chi tiết về lấy hàng ở kho ALS.

Chat với giáo viên