HƯỚNG DẪN KHAI C/O FORM CPTPP

1. Quy định về bộ hồ sơ xin cấp C/O Form CPTPP tại Bộ Công Thương

Hồ sơ đề nghị cấp C/O CPTPP bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp C/O CPTPP được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ ( theo mẫu );

– Mẫu C/O CPTPP tương ứng đã được khai hoàn chỉnh.

– Bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan (có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp). 

– Bản sao hóa đơn thương mại (có dấu sao y bản chính).

– Bản sao vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương (có dấu sao y bản chính) trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn.

– Bản tính toán chi tiết hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực).

– Bản kê khai chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra ( đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể).

– Bản sao quy trình sản xuất ra hàng hóa (có dấu sao y bản chính).

– Bản sao tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (có dấu sao y bản chính) trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất.

– Bản sao hợp đồng mua bán hoặc bản sao hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước ( có dấu sao y bản chính) trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu mua trong nước trong quá trình sản xuất.

–Xác nhận của người bán hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi sản xuất ra nguyên liệu, hàng hóa đó (trường hợp không có hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên phụ liệu trong nước)

– Giấy phép xuất khẩu ( nếu có).

– Các chứng từ, tài liệu cần thiết khác.

Lưu ý: Nếu mã HS của nước nhập khẩu khác với mã HS nước xuất khẩu, thương nhân cần làm bản cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của mã HS nước nhập khẩu do thương nhân khai báo.

2. Quy trình làm C/O Form CPTPP

​C/O mẫu CPTPP do Việt nam cấp được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. 

Nội dung kê khai phải phù hợp với các chứng từ quy định của Thông tư Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

2.1 Nội dung kê khai C/O mẫu CPTPP cụ thể như sau

Ô số 1: tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên quốc gia xuất khẩu (Việt Nam).

Ô số 2: Tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước.

Ô trên cùng bên phải ghi số tham chiếu (do Tổ chức cấp C/O ghi). Số tham chiếu gồm 13 ký tự, chia làm 5 nhóm, với cách ghi cụ thể như sau:

a) Nhóm 1: tên viết tắt nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 02 ký tự là  “VN”;

b) Nhóm 2: tên viết tắt của nước thành viên nhập khẩu thuộc Hiệp định CPTPP, gồm 02 ký tự như sau: AU: Ô-xtrây-li-a JP: Nhật Bản BN: Brunei MY: Ma-lai-xi-a PE: Peru

MX: Mê-hi-cô CA: Ca-na-đa NZ: Niu Di-lân CL: Chi-lê SG: Xinh-ga-po

c) Nhóm 3: năm cấp C/O, gồm 02 ký tự. Ví dụ: cấp năm 2019 sẽ ghi là “19”;

d) Nhóm 4: mã số của Tổ chức cấp C/O, gồm 02 ký tự. Danh sách các Tổ chức cấp C/O được quy định cụ thể. Danh sách này được Bộ Công Thương cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi về các Tổ chức cấp C/O CPTPP;

e) Nhóm 5: số thứ tự của C/O, gồm 05 ký tự;

g) Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có gạch ngang “-”. Giữa nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có dấu gạch chéo “/”.

Ví dụ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh cấp C/O mang số thứ 6 cho một lô hàng xuất khẩu sang Ca-na-đa trong năm 2019 thì cách ghi số tham chiếu của C/O này sẽ là: VN-CA19/02/00006.

Ô số 3: ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải (nếu gửi bằng máy bay thì ghi “By air”, nếu gửi bằng đường biển thì ghi “tên tàu”) và tên cảng dỡ hàng.

Ô số 4: Tổ chức cấp C/O sẽ đánh dấu √ vào ô thích hợp.

Ô số 5: Tên người sản xuất, địa chỉ, tên nước.

Ô số 6: số thứ tự các mặt hàng (nhiều mặt hàng ghi trên 1 C/O, mỗi mặt hàng có một số thứ tự riêng).

Ô số 7: ký hiệu,số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hoá (bao gồm mã HS của nước nhập khẩu ở cấp 6 số và tên thương hiệu hàng (nếu có)).

Ô số 8: ghi tiêu chí xuất xứ của hàng hóa:

Hàng hóa được sản xuất tại nước ghi đầu tiên ở ô số 11 của C/O là:

+ Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại nước xuất khẩu Điền vào ô số 8: WO

+ Hàng hóa được sản xuất toàn bộ Điền vào ô số 8: PE

+ Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Điền vào ô số 8: RVC

+ Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Điền vào ô số 8: CC, CTH, CTSH

+ Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Điền vào ô số 8: SP

Ô số 9: trọng lượng cả bì của hàng hoá (hoặc đơn vị đo lường khác) và trị giá. Thương nhân được lựa chọn kê khai hoặc không kê khai trị giá hàng hóa trên C/O.

Ô số 10: số và ngày của hoá đơn thương mại được cấp cho lô hàng nhập khẩu vào nước nhập khẩu.

Ô số 11:

+ Dòng thứ nhất ghi tên nước xuất khẩu.

+ Dòng thứ hai ghi tên nước nhập khẩu.

+ Dòng thứ ba ghi địa điểm, ngày tháng năm đề nghị cấp C/O, họ tên, chữ ký của người ký đơn đề nghị cấp C/O.

Ô số 12: dành cho Tổ chức cấp C/O ghi: địa điểm, ngày tháng năm cấp C/O, chữ ký của người có thẩm quyền ký cấp C/O, con dấu của Tổ chức cấp C/O.

Trường hợp cấp C/O bản sao chứng thực của C/O gốc, dòng chữ “CERTIFIED TRUE COPY” và ngày cấp bản sao này được đánh máy hoặc đóng dấu lên Ô số 12. 

 

2.2 Các trường hợp phát sinh từ chối cấp C/O Form CPTPP

– Người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân.

– Hồ sơ đề nghị cấp C/O không đúng như quy định.

– Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ từ lần cấp C/O trước đó.

– Người đề nghị cấp C/O có gian lận về xuất xứ từ lần cấp C/O trước đó và vụ việc chưa được giải quyết xong.

– Người đề nghị cấp C/O không cung cấp đầy đủ hồ sơ lưu trữ theo quy định để chứng minh xuất xứ hàng hóa khi Tổ chức cấp C/O tiến hành hậu kiểm xuất xứ hàng hóa.

– Hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung.

– Mẫu C/O được khai bằng mực màu đỏ, viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc được in bằng nhiều màu mực khác nhau.

– Có căn cứ hợp pháp, rõ ràng chứng minh hàng hóa không có xuất xứ theo quy định của pháp luật.

 

Hy vọng sau bài viết các bạn có thể nắm rõ thủ tục khai C/O form CPTPP và những lưu ý cần nhớ.

 

Mrs Đoàn Thúy- CEO HAN EXIM

------------------------------------------

CLB YÊU Xuất Nhập Khẩu Hà Nội ( HAN EXIM CLUB)

Đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu& Logistics

Mobile: 0906246584 / 0986538963

Add: số 41/49 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://hanexim.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/giasuxuatnhapkhau

Facebook: https://www.facebook.com/lophocxuatnhapkha

Chat với giáo viên