NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Nhận diện doanh nghiệp chế xuất một cách cụ thể nhất là vấn đề nhiều nhân viên xuất nhập khẩu còn chưa thực sự nắm rõ. Vì vậy, bài viết sẽ mô tả đầy đủ và rõ nét nhất những đặc điểm nhận diện doanh nghiệp chế xuất.

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Bài viết chia sẻ đầy đủ và ngắn gọn các bước lập báo cáo quyết toán theo thông tư 38/2015- BTC và các loại hình phải lập báo cáo quyết toán. Bên cạnh đó đưa ra lưu ý về thời hạn nộp báo cáo quyết toán và các trường hợp cần kiểm tra báo cáo quyết toán.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ VIỆC HOÀN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định: trường hợp cơ quan hải quan chưa có ý kiến về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp thì Công ty chưa được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan.

Chat với giáo viên