CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP- PHẦN I: VƯỚNG MẮC VỀ KHAI MÃ LOẠI HÌNH THEO QUYẾT ĐỊNH 1357

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng mã loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng thì: - Mã loại hình A11 – nhập kinh doanh tiêu dùng: sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, tiêu dùng, bao gồm: nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài - Mã loại hình A41 – nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu: sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX)

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP - PHẦN 2: THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG SỬA CHỮA CỦA DNCX VỚI DN NỘI ĐỊA

Do nhu cầu ký kết hợp đồng gia công hàng cho Doanh nghiệp chế xuất, và toàn bộ nguyên liệu sẽ do công ty chúng tôi tự cung ứng (nhập khẩu từ nước ngoài và mua trong nước). Công ty chúng tôi có một số vướng mắc về thủ tục Hải quan, cụ thề như sau: Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn tự cung ứng 100% NPL (nguyên liệu thu mua trong nước và nhập khẩu) thì công ty Seong Ji có được ký hợp đồng gia công với Công ty điện tử Samsung hay không?

THỦ TỤC TIÊU HỦY PHẾ LIỆU, PHẾ PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm nghe qua thì có vẻ không liên quan lắm đến việc làm báo cáo quyết toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải vậy, vì phần phế liệu, phế phẩm các bạn vẫn phải đưa vào báo cáo quyết toán đấy. Vậy thủ tục để tiêu hủy phế liệu, phế phẩm diễn ra như thế nào?

CÔNG VĂN 3304/TCHQ-GSQL NGÀY 27/05/2019

Công văn 3304/TCHQ-GSQL ngày 27/05/2019 quy định về Nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ tiếp tục giải quyết những vấn đề doanh nghiệp vẫn còn đang thắc mắc

Chat với giáo viên