VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trả lời công văn số 80/CV-KLD về một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, vướng mắc được giải đáp như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ thì DNCX được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu và DNCX được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với DNCX là khu phi thuế quan;

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ thì chính sách thuế áp dụng cho DNCX là khu phi thuế quan khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kể từ ngày 25/4/2021; các điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan để dự án DNCX được hưởng ưu đãi phi thuế quan nhà đầu tư được hoàn thiện dần và cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX trước khi Công ty chính thức đi vào hoạt động.

Nguồn: CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

 

Mr. Huynh - HANEXIM Co.Ltd

------------------------------------------

CLB YÊU Xuất Nhập Khẩu Hà Nội ( HAN EXIM CLUB)

Đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu& Logistics

Mobile: 0906246584 / 0986538963

Add: số 41/49 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://hanexim.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/giasuxuatnhapkhau

Facebook: https://www.facebook.com/lophocxuatnhapkhau

Chat với giáo viên