DANH MỤC MÃ CCHQ + MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO

DANH MỤC MÃ CCHQ + MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO

BẢNG MÃ KHO NỘI BÀI

Bảng mã các kho hàng Nội Bài, mã hãng hàng không tương ứng

BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU 2017

Tiếp nối thành công của năm 2016, Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2017 cung cấp thông tin tổng quan về những kết quả đạt được trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2017; tình hình thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; công tác đàm phán, tổ chức thực hiện các cam kết theo các hiệp định thương mại tự do (FTA); việc xây dựng cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu; các chương trình xúc tiến thương mại; các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; thuận lợi hóa thương mại; phòng vệ thương mại

Incoterms 2010 English version by ICC

Incoterms 2010 phiên bản tiếng Anh

English for Negotiating

Đây là cuốn sách rất thích hợp cho những bạn muốn thành công trên bàn đàm phán.

Airfreight Forwarding Ebook do IATA phát hành

Cuốn sách hữu ích cho những bạn muốn theo đuổi con đường Logistics chuyên nghiệp

NGHI THỨC THƯ TÍN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Sách Nghi thức thư tín thương mại quốc tế của tác giả Nguyễn Trọng Đàn sẽ là hành trang rất tốt cho bạn nào muốn làm chủ kỹ năng tiếng Anh trong đàm phán, giao dịch.

COMMERCIAL CORRESPONDENCE

Sách dạy viết thư giao dịch bằng tiếng Anh rất cần thiết cho bất cứ bạn nào muốn viết Inquiry, Quotation, Offer...

Chat với giáo viên