UCP 600 SONG NGỮ

Phiên bản UCP mới nhất, vô cùng hữu ích cho những ai muốn làm thanh toán Quốc tế.

50 WEBSITE B2B LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Những website vô cùng cần thiết với bất kỳ ai muốn làm mua hàng hoặc sales xuất khẩu

BÁO CÁO LOGISTICS VIỆT NAM 2017

Báo cáo Logistics Việt Nam 2017 do Bộ Công Thương soạn thảo đã phác thảo những kế hoạch và hành động để thúc đẩy ngành logistics Việt Nam. Báo cáo gồm 7 chương, trong đó, chương 1 phác thảo chung về hoạt động sản xuất, đầu tư, xuất nhập khẩu của Việt Nam, các chính sách về logistics, sự phát triển của logistics trên thế giới.

CO- TIÊU CHÍ XUẤT XỨ

Giải thích về các chỉ tiêu xuất xứ trên giấy chứng nhận xuất xứ C/O

Chat với giáo viên