INCOTERMS 2020: NHỮNG THAY ĐỔI ĐÁNG LƯU Ý

Ngày 01/01/2020, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đã chính thức ban hành các Điều kiện Thương mại Quốc tế 2020, gọi tắt là Incoterms 2020. So với phiên bản Incoterms 2010, Incoterms 2020 có một số điểm mới đáng lưu ý và Hanexim sẽ cung cấp đến các bạn thông tin về những điểm mới, những thay đổi đó trong bài viết này.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ C/O FORM A

Chứng nhận xuất xứ mẫu A (C/O form A) còn gọi tắt đối là CO form A hay GSP (Generalized System of Preferences) form A, là một trong các chừng từ được sử dụng trong thanh toán quốc tế, được một số quốc gia phát triển chấp nhận để tính ưu đãi thuế cho hàng hóa nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Đối với Việt Nam, C/O form A áp dụng cho hàng xuất khẩu Việt Nam sang các nước cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế phổ cập GPS, phần lớn các nước châu Âu như Ý, Na Uy, Anh...

HƯỚNG DẪN CÁCH MỞ THƯ TÍN DỤNG (LETTER OF CREDIT) CHO NHÀ XUẤT KHẨU

Thư tín dụng (Letter of credit – L/C) là một văn bản pháp lý được phát hành bởi một tổ chức tài chính (thông thường là ngân hàng), nhằm cung cấp một sự bảo đảm trả tiền cho một người thụ hưởng hoặc chấp nhận hối phiếu do người này kí phát trong phạm vi số tiền đó trên cơ sở người thụ hưởng phải đáp ứng các điều khoản trong thư tín dụng.

MỘT SỐ LƯU Ý BẮT BUỘC CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI MỞ THƯ TÍN DỤNG LC

Trong quá trình mở LC các bạn rất hay luống cuống bởi các chứng từ cần thiết nhưng không chỉ có vậy bởi vì để ngân hàng chấp nhận cho bạn mở LC họ còn thẩm định doanh nghiệp và uy tín tài chính của doanh nghiệp. Chúng ta hãy cùng rà soát lại những điều quan trọng cần lưu ý trước khi mở LC nhé:

QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN (TT)

Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán quốc tế trong đó khách hàng (người trả tiền, người mua, người nhập khẩu…) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người xuất khẩu, người cung ứng dịch vụ…) ở một địa điểm nhất định. Ngân hàng chuyển tiền thường thông qua ngân hàng đại lí của mình ở nước người hưởng lợi để thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền.

Chat với giáo viên