CÁCH LẬP HỐI PHIẾU BẰNG DA/DP

Hối phiếu do người bán (nhà xuất khẩu) lập, nó có thể được viết bằng tay hay đánh máy. Đương nhiên, với sự phát triển của công nghệ hiện nay thì chúng ta sẽ sử Soạn Hối phiếu bằng Word hoặc Excel, hãy cùng khởi động 2 phần mềm này để lập Hối phiếu

CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HỐI PHIẾU TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

"Hối phiếu là mệnh lệnh vô điều kiện của 1 người kí phát (Drawer) cho 1 người khác (Drawer), yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu hoặc 1 ngày cụ thể nhất định hoặc đến 1 ngày có thể xác định trong tương lai phải trả 1 số tiền nhất định cho 1 người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm Hối phiếu."

PHÂN LOẠI VÀ SO SÁNH CÁC LOẠI NHỜ THU, TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Phân loại: có hai loại nhờ thu là nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ. So sánh các loại nhờ thu: Giống nhau: đều là phương thức thanh toán mà trong đó người có các khoản tiền phải thu ghi trên các công cụ thanh toán, nhưng không thể tự thu được từ người bị ký phát mà phải ủy thác cho ngân hàng thu hộ

Chat với giáo viên