MỐI LIÊN HỆ GIỮA VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG THƯ TÍN DỤNG LC

Nếu L/C quy định "Vận đơn của người giao nhận cũng chấp nhận" hoặc sử dụng một nhóm từ tương tự thì người giao nhận có thể ký BL với tư cách của người giao nhận mà không cần phải thể hiện anh ta là người chuyên chở hay đại lý của người chuyên chở đích danh. Cũng không cần thiết phải nêu tên người chuyên chở.

CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH THANH TOÁN L/C

LC hay còn gọi là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Đây là một trong các phương thức được doanh nghiệp áp dụng rộng rãi và phổ biến nhất hiện nay. Bài viết này mình đi vào các bước thực tế áp dụng quy trình thanh toán LC của doanh nghiệp.

CÁC LOẠI HỐI PHIẾU TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

Để phân loại Hối phiếu trong thanh toán quốc tế người ta căn cứ vào thời gian thanh toán, chứng từ đi kèm hay người ký phát hối phiếu. Chúng ta hãy cùng đi sâu tìm hiểu các loại hối phiếu dưới đây: • Hối phiếu thương mại: Đây là Hối phiếu do người bán kí phát đòi tiền ng mua khi người bán đã hoàn thành nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng ngoại thương. • Hối phiếu ngân hàng:

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG TRONG L/C

Khi chúng ta thực hiện đơn yêu cầu mở LC, đến đoạn thực hiện điền vào các mốc thời gian chắc hẳn không ít bạn băn khoăn. Hiểu được tâm tư đó, hôm nay CLB HAN EXIM sẽ giúp bạn nắm được ba mốc quan trọng nhất trong thư tín dụng LC

CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG CẦN CÓ TRONG THƯ TÍN DỤNG

Thư tín dụng là gì? Thư tín dụng (L/C) là một chứng thư do Ngân hàng phát hành mở theo yêu cầu của Người NK (Người yêu cầu mở thư tín dụng) nhằm nêu lên những cam kết trả tiền cho Người XK (Người hưởng lợi) với điều kiện người này phải thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản và điều kiện quy định trong lá thư đó (hoặc người này phải xuất trình được những chứng từ phù hợp).

Chat với giáo viên