QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN (TT)

Chào các bạn hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn vài nét về Quy trình thanh toán Quốc tế bằng phương thức chuyển tiền TT.

1. Về khái niệm:

Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán quốc tế trong đó khách hàng (người trả tiền, người mua, người nhập khẩu…) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người xuất khẩu, người cung ứng dịch vụ…) ở một địa điểm nhất định. Ngân hàng chuyển tiền thường thông qua ngân hàng đại lí của mình ở nước người hưởng lợi để thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền.

Trong phương thức chuyển tiền thì Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer – T/T) có tốc độ nhanh, nhưng chi phí cao. Ngày nay khi tham gia mạng SWITF thì hầu hết chuyển tiền được thực hiện trên mạng SWITF.

Phương thức chuyển tiền có thể là bộ phận của phương thức thanh toán khác như phương thức nhờ thu, tín dụng dự phòng, tín dụng chứng từ… nhưng cũng có thể là một phương thức thanh toán độc lập.

2. Ưu điểm của phương  thức chuyển tiền

+ Với khách hàng: Thủ tục chuyển tiền đơn giản, thuận lợi cho người chuyển tiền; thời gian chuyển tiền ngắn nên người thụ hưởng có thể nhanh chóng nhận được tiền.

+ Với ngân hàng: Ngân hàng chỉ tham gia với vai trò là trung gian thanh toán thuần túy để hưởng phí, không có trách nhiệm kiểm tra sự hợp lý của thời gian thanh toán và lượng tiền chuyển đi.

3. Các bên tham gia phương thức chuyển tiền

- Người chuyển tiền (remitter): người mua,người nhập khẩu, người mắc nợ.

- Ngân hàng chuyển tiền (remitting bank): ngân hàng phục vụ cho người chuyển tiền.

- Ngân hàng đại lí (agent bank): là ngân hàng phục vụ cho người thụ hưởng và có quan hệ đại lí với ngân hàng chuyển tiền.      

- Người thụ hưởng: người bán, người xuất khẩu, chủ nợ.

4. Hồ sơ chuyển tiền:

* Đối với chuyển tiền trả trước hồ sơ thường bao gồm:

  • Lệnh chuyển tiền
  • Hợp đồng ngoại thương
  • Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có).

* Đối với chuyển tiền trả sau:

  • Lệnh chuyển tiền
  • Hợp đồng ngoại thương
  • Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có)
  • Tờ khai hải quan
  • Hóa đơn thương mại
  • Vận đơn

5. Quy trình chuyển tiền

Bước 1: Người xuất khẩu giao hàng hoặc dịch vụ và bộ chứng từ cho người nhập khẩu.

Bước 2: Người nhập khẩu viết lệnh chuyển tiền gửi đến yêu cầu ngân hàng chuyển tiền trả cho người xuất khẩu.

Bước 3: Sau khi kiểm tra, nếu thấy hợp lệ và đủ khả năng thanh toán thì ngân hàng phục vụ người nhập khẩu sẽ trích tiền để chuyển trả người hưởng lợi và gửi giây báo nợ (giấy báo đã thanh toán cho người nhập khẩu).

Bước 4: Ngân hàng đại lý chuyển tiền trả (ghi có và báo có cho người xuất khẩu).

Có hai hình thức chuyển tiền được sử dụng là chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer – T/T) và chuyển tiền bằng thư (Mail Transfer – M/L). Nếu các bên áp dụng phương thức thanh toán điện tử thì thực hiện chuyển tiền điện tử (E.Transfer).

Phương thức chuyển tiền đơn giản dễ thực hiện nhưng chỉ nên thực hiện với các khách hàng có mối quan hệ mua bán lâu năm vì không đảm bảo rằng người bán sẽ thu được tiền hàng trong trường hợp thanh toán sau, và không đảm bảo cho người mua nhận được hangnhư yêu cầu trong trường hợp thanh toán trước.

Mrs Đoàn Thúy- CEO HAN EXIM

—————————————————————————-

CLB Yêu Xuất Nhập Khẩu Hà Nội (HAN EXIM CLUB)

Đào tạo nghiệp vụ Xuất nhập khẩu& Logistics

Mobile: 0906246584 / 0986538963

Add: số 18 ngõ 67 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://hanexim.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/giasuxuatnhapkhau

Facebook: https://www.facebook.com/lophocxuatnhapkhau

 

 

         

 

 

Chat với giáo viên