BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 39

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin đề cập cụ thể thông tư, nghị định nào đang áp dụng cho việc làm báo cáo quyết toán hải quan hàng năm này của các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu (sxxk), gia công và chế xuất.

NHỮNG MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM

Theo thông tư 39 quy định, thì doanh nghiệp phải làm báo cáo quyết toán là những doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp gia công và doanh nghiệp chế xuất. Vậy báo cáo quyết toán gồm những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ

Doanh nghiệp phải chuẩn bị những gì? Giấy tờ gì để trình cho cán bộ hải quan của đội kiểm tra sau thông quan? Tờ khai xuất nhập khẩu, các tài khoản kế toán, bảng tổng hợp nguyên phụ liệu? Bảng cân đối định mức?

Chat với giáo viên