GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ VIỆC HOÀN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Dưới đây là giải đáp về vướng mắc về việc hoàn thuế cho DNCX:

 

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định: trường hợp cơ quan hải quan chưa có ý kiến về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp thì Công ty chưa được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan

Để xử lý vướng mắc của doanh nghiệp, tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đang quy định theo hướng:

- Tại khoản 3 Điều 28a dự thảo Nghị định quy định: Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu kể từ thời điểm được cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc hoặc Quyết định chủ trương đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất.

- Tại khoản 7 Điều 28a dự thảo Nghị định quy định: Các trường hợp nêu tại khoản 5, khoản 6 Điều này chưa được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm cấp/đỉều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư và các trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trước thời điểm được cơ quan hải quan có văn bản xác nhận về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, sau khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều này doanh nghiệp được xử lý số tiền thuế đã nộp theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa của pháp luật về quản lý thuế.

Do đó, kể từ thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được ban hành có hiệu lực, Công ty liên hệ với cơ quan hải quan để được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nguồn: CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI

 

Mr. Huynh - HANEXIM Co.Ltd

------------------------------------------

CLB YÊU Xuất Nhập Khẩu Hà Nội ( HAN EXIM CLUB)

Đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu& Logistics

Mobile: 0906246584 / 0986538963

Add: số 41/49 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://hanexim.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/giasuxuatnhapkhau

Facebook: https://www.facebook.com/lophocxuatnhapkhau

Chat với giáo viên