THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÀNG MẪU KHÔNG THANH TOÁN

Hàng mẫu không thanh toán thường được yêu cầu khi nhà Xuất khẩu muốn gửi hàng để nhà nhập khẩu được kiểm tra chất lượng, bày mẫu tại showroom, đăng ký làm các thủ tục trước khi nhập khẩu cả lô hàng.

Chat với giáo viên