04 WEBSITE HỖ TRỢ TRA MÃ HS CHO DÂN XNK-LOGISTICS

Phân loại hàng hóa, hay còn gọi là tra mã HS, là một trong số những nghiệp vụ CỰC KỲ QUAN TRỌNG đối với những bạn làm việc trong nghề xuất nhập khẩu - logistics ở các mảng liên quan trực tiếp đến thủ tục hải quan, thuế, chính sách mặt hàng.

04 WEBSITE HỖ TRỢ TRA MÃ HS CHO DÂN XNK-LOGISTICS

Chính vì không hiểu rõ và nắm bắt được các quy tắc tra mã HS và những nguyên tắc chung khi sắp xếp một tên hàng phù hợp để dễ tra cứu nên nhiều bạn đã gặp rất nhiều rắc rối khi không biết cách tìm được mã HS phù hợp. Vì thế, các website sau đây ra đời nhằm hỗ trợ những bạn mới đi làm có thể yên tâm hơn về HS của mình và kể cả những anh chị lâu năm trong nghề cũng có thể tham khảo thêm khi cần.

PHÂN BIỆT C/O BACK TO BACK VÀ MOVEMENT CERTIFICATE

Đây là 2 tên gọi khác nhau nhưng cùng một bản chất của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có tên gọi "C/O giáp lưng" – C/O được cấp bởi Bên thành viên xuất khẩu trung gian dựa trên thông tin của C/O được cấp bởi Bên thành viên xuất khẩu đầu tiên

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O FORM D

Theo hướng dẫn ở Phụ lục IX Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016. C/O phải được khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Ô số 1: tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên quốc gia xuất khẩu (Việt Nam). Ô số 2: Tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước.

C/O FORM GSTP LÀ GÌ?

Quy định xuất xứ GSTP (hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu) : áp dụng cho hàng xuất khẩu tới các nước thuộc nhóm G77 (sử dụng form GSTP)

Chat với giáo viên