LIST OF DOCUMENTS USED IN INTERNATIONAL TRADE

Khi làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, các thuật ngữ chuyên ngành nhất định bạn phải biết. Nếu như không biết thì khi mọi người trao đổi vấn đề công việc bạn sẽ rất khó để nắm bắt, đặc biệt các thuật ngữ liên quan đến chứng từ xuất nhập khẩu.

Chính vì vậy, hôm nay Hanexim muốn làm một bài tổng hợp về thuật ngữ chuyên ngành (kèm chữ viết tắt) của các chứng từ cho các bạn cùng học. Số lượng không có nhiều nên các bạn cố gắng học thuộc nhé.

Cùng bắt đầu nào!!! LET’S GET STARTED

Sales Contract

Hợp Đồng Ngoại Thương

Authorized Contract

Hợp Đồng Ủy Quyền/Hợp Đồng Ủy Thác

Agency Contract

Hợp Đồng Đại Lý

Purchase Order (PO)

Đơn Đặt Hàng

Commercial Invoice (CI)

Hóa Đơn Thương Mại

Packing List (PL)

Phiếu Đóng Gói Hàng Hóa

Shipping Instruction (SI)

Hướng Dẫn Gửi Hàng

Verified Gross Mass (VGM)

Phiếc Xác Nhận Trọng Lượng Container

Payment Request

Đề Nghị Thanh Toán

Booking Request

Yêu Cầu Đặt Chỗ

Booking Confirmation

Xác Nhận Đặt Chỗ

Bill Of Lading (B/L)

Vận Đơn Đường Biển

Airway Bill

Vận Đơn Hàng Không

Original Bill Of Lading

Vận Đơn Gốc

Telex Release

Vận Đơn Điện

Seaway Bill

Giấy Gửi Hàng Đường Biển

Clean On Board Bill Of Lading

Vận Đơn Sạch Hàng Đã Xếp Lên Tàu

Proof Of Delivery

Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa

Arrival Notice (AN)

Giấy Báo Hàng Đến

Delivery Order (DO)

Lệnh Giao Hàng

Customs Declaration

Tờ Khai Hải Quan

Certificate Of Origin (CO)

Chứng Nhận Xuất Xứ

Certification Of Quantity

Chứng Nhận Số Lượng

Certificate Of Quality

Chứng Nhận Chất Lượng

Certificate Of Phytosanitary

Chứng Nhận Hun Trùng

Certificate Of Fumigation

Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật

Certificate Of Inspection

Chứng Nhận Kiểm Định

Insurance Policy

Đơn Bảo Hiểm

Shipping Note

Phiếu Gửi Hàng

Manifest

Bản Lược Khai Hàng

Report On Receipt Of Cargies

Biên Bản Kết Toán Nhận Hàng

Mates Receipt

Biên Lai Thuyền Phó

 

Trên đây là thuật ngữ chuyên ngành của một số loại chứng từ thường được sử dụng trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Hanexim sẽ tiếp tục có những bài chia sẻ về các thuật ngữ chuyên ngành trong các bài viết tiếp theo nhé.

 

—————————————————————————-
CLB Yêu Xuất Nhập Khẩu Hà Nội (HAN EXIM CLUB)
Đào tạo nghiệp vụ Xuất nhập khẩu& Logistics
Mobile: 0906246584 0986538963
Add: số 18 ngõ 67 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Website: https://hanexim.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/giasuxuatnhapkhau
Facebook: https://www.facebook.com/lophocxuatnhapkhau

 

Chat với giáo viên