PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA PRE-CARRIAGE VÀ ON-CARRIAGE

Chắc hẳn với các bạn làm trong nghề Xuất nhập khẩu- logistics thì thuật ngữ Carriage, Pre-Carriage và On-Carriage bạn đã nghe rất nhiều. Nhưng hãy cùng Ad tổng hợp lại xem chúng có gì khác nhau bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới các bên như:

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Trong nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, tùy từng điều kiện giao hàng được dẫn chiếu theo Incoterms mà Nhà xuất khẩu hoặc Nhà nhập khẩu sẽ mua Bảo hiểm hàng hóa. Nói đến lợi ích của Bảo hiểm thì ai cũng biết nhưng khi có tổn thất xảy ra các bên cần ứng xử thế nào thì không phải ai cũng biết. Trong bài viết này hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Quy trình bồi thường bảo hiểm hàng hóa của Công ty bảo hiểm.

Chat với giáo viên