PHÂN BIỆT CO GIÁP LƯNG VÀ CO BA BÊN

1. ĐỊNH NGHĨA C/O GIÁP LƯNG:

Theo định nghĩa tại khoản 3, điều 1 Phụ lục VII Thông tư số 22/2016/TT-BCT, “C/O giáp lưng” là C/O được cấp bởi Nước thành viên xuất khẩu trung gian dựa trên C/O của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên.

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP C/O GIÁP LƯNG

Theo quy định tại Điều 11 Phụ lục VII Thông tư số 22/2016/TT-BCT về điều kiện để được cấp C/O giáp lưng như sau:

  Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên trung gian có thể cấp C/O giáp lưng nếu có đơn đề nghị cấp C/O giáp lưng của Người xuất khẩu, với điều kiện:

 

  1. Người đề nghị cấp C/O giáp lưng xuất trình bản gốc của C/O ban đầu còn hiệu lực. Trong trường hợp không xuất trình được bản gốc C/O, Người đề nghị cấp C/O giáp lưng phải xuất trình bản sao chứng thực của C/O đó.

 

  2. C/O giáp lưng được cấp phải bao gồm một số thông tin như trên C/O gốc.  Các ô trong C/O giáp  lưng  phải  được  điền  đầy  đủ.  Giá FOB của Nước thành viên trung gian tại ô số 9 phải được ghi trong C/O giáp lưng.

 

  3. Đối với các lô hàng xuất khẩu từng phần, trị giá của từng phần xuất khẩu đó sẽ được ghi thay cho trị giá của cả lô hàng trên C/O ban đầu. Khi cấp C/O giáp lưng cho Người xuất khẩu, Nước thành viên trung gian phải đảm bảo tổng số lượng tái xuất khẩu của các lô hàng xuất khẩu từng phần không vượt quá số lượng ghi trên C/O ban đầu nhập khẩu từ Nước thành viên đầu tiên.

 

  4. Trong trường hợp không đầy đủ thông tin và/hoặc nghi ngờ có vi phạm, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu cuối cùng có thể yêu cầu xuất trình C/O ban đầu.

 

Quy định về C/O giáp lưng trong ATIGA có nhiều điểm tương đồng với quy định về C/O giáp lưng trong AANZFTA và AJCEP, đó là không bắt buộc nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải là một.

 

Ví dụ về C/O giáp lưng:

Công ty nhập khẩu ở Việt Nam kí hợp đồng mua hàng với công ty Singapore chi tiết như sau: Hàng hóa được sản xuất tại Trung Quốc vận chuyển qua Singapore, hàng được vận chuyển từ Cảng Singapore về Việt Nam;

  • Trường hợp này DN cung cấp C/O mẫu E giáp lưng hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Singapore phát hành thì được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Tại ô số 13 trên C/O, đánh dấu vào “Back to Back” hoặc “Movement Certificate”

3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP C/O CHO HÓA ĐƠN BÊN THỨ BA (C/O BA BÊN)

- Giao dịch phát sinh giữa ba bên tham gia đặt trụ sở tại 3 nước

- Hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba

- Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các bên tham gia cùng một Hiệp định

- Tại ô số 13 trên C/O, đánh dấu vào “Third party invoicing” hoặc “Third country invoicing”

Ví dụ:

Công ty nhập khẩu ở Việt Nam kí hợp đồng mua hàng với công ty Singapore chi tiết như sau: Hàng hóa được sản xuất tại Australia vận chuyển thẳng từ Australia về Việt Nam, hóa đơn thương mại do công ty Singapore phát hành;

  • Trường hợp này DN cung cấp C/O mẫu AANZ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của Singapore phát hành, tại ô số 13 trên C/O, đánh dấu vào “Third party invoicing” hoặc “Third country invoicing”.
  • Ô số 10 ghi số hóa đơn thương mại của công ty Singapore phát hành

Mẫu C/O form E ba bên do công ty XK ở VN cấp cho người nhập khẩu ở Indonesia, phát hành hóa đơn cho công ty trung gian ở Singapore.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu đơn giản là C/O giáp lưng và C/O ba bên xuất hiện khi có giao dịch giữa ít nhất ba bên tham gia ở ba quốc gia khác nhau; nếu hàng hóa được giao thẳng từ nước xuất khẩu (sản xuất) tới nước nhập khẩu cuối cùng thì được cấp C/O ba bên, nếu hàng hóa được vận chuyển sang nước trung gian, sau đó mới chuyển về nước nhập khẩu cuối cùng thì được cấp C/O giáp lưng.

---

Mrs Đoàn Thúy- CEO HAN EXIM

—————————————————————————-

CLB Yêu Xuất Nhập Khẩu Hà Nội (HAN EXIM CLUB)

Đào tạo nghiệp vụ Xuất nhập khẩu& Logistics

Mobile: 0906246584 / 0986538963

Add: số 18 ngõ 67 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://hanexim.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/giasuxuatnhapkhau

Facebook: https://www.facebook.com/lophocxuatnhapkhau

Chat với giáo viên