ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG THỨC NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ VỚI NHÀ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU

Trong thanh toán quốc tế, mỗi phương thức sẽ có những ưu, nhược điểm riêng. Tùy thuộc vào từng điều kiện nhất định mà chúng ta sẽ áp dụng từng  loại hình sao cho phù hợp. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Ưu, nhược điểm của phương thức Nhờ thu kèm chứng từ đối với người xuất khẩu và người nhập khẩu.

Đối Với Người Xuất Khẩu

            + Ưu điểm:

            – Chắn chắn bộ chứng từ chỉ được trao cho Người NK sau khi đã thanh toán hay chấp nhận thanh toán.

            – Có quyền kiện Người NK ra tòa nếu không trả tiền hối phiếu.

– Có thể chỉ định người đại diện ở nước người NK thay mặt mình để giải quyết trường hợp không thanh toán hoặc không chấp nhận thanh toán.

            + Nhược điểm:

– NH thu hộ trao bộ chứng từ hàng hóa cho Người NK trước khi người này thanh toán hay chấp nhận thanh toán.

– Chữ ký chấp nhận thanh toán có thể bị giả mạo, hoặc người ký chấp nhận không đủ thẩm quyền hay chưa được đăng ký mẫu chữ ký.

– NH thu hộ sai xót trong việc thực hiện lệnh nhờ thu, thì mọi hậu quả đều do Người XK phải tự gánh chịu.

– Toàn bộ hay một phần chứng từ bị thất lạc, chậm trễ.

– NH không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc lưu kho, mua bảo hiểm, giao hàng hay dỡ hàng hóa…

– NH thu hộ không thể hoặc chậm trễ thanh toán do các biện pháp kiểm soát ngoại hối cấm chuyển ngoại tệ ra ngoài quốc gia.

– NH gửi nhờ thu chậm trễ, mất khả năng thanh toán.

– Người NK khước từ thanh toán hay chấp nhận thanh toán trong khi hàng hóa đã gửi đi từ trước.

– Rủi ro tỷ giá.

– Người NK từ chối thanh toán chi phí phát sinh nào liên quan đến nhờ thu hay chi phí lãi suất mà người NK phải chịu.

– Đối Với Người Nhập Khẩu:

            + Ưu điểm:

– Có cơ hội kiểm tra chứng từ tại NH xuất trình trước khi thanh toán hay chấp nhận thanh toán.

            + Nhược điểm:

– Hàng hóa có thể đã không được kiểm định, chưa được bảo hiểm đầy đủ, hay không phù hợp với hợp đồng.

 Bộ chứng từ giả, có sai xót, hay cố tình gian lận thương mại.

 Sau khi chấp nhận thanh toán hối phiếu kỳ hạn (hay phát hành kỳ phiếu) người NK có thể bị người XK kiện ra tòa nếu không thanh toán đúng hạn.

 Rủi ro tỷ giá.

Mrs Đoàn Thúy- CEO HAN EXIM

—————————————————————————-

CLB Yêu Xuất Nhập Khẩu Hà Nội (HAN EXIM CLUB)

Đào tạo nghiệp vụ Xuất nhập khẩu& Logistics

Mobile: 0906246584 0986538963

Add: số 18 ngõ 67 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://hanexim.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/giasuxuatnhapkhau

Facebook: https://www.facebook.com/lophocxuatnhapkhau

Chat với giáo viên