SỰ KHÁC NHAU GIỮA PROFORMA INVOICE VÀ COMMERCIAL INVOICE

Proforma Invoice được phát hành ngay khi Nhà xuất khẩu- Nhà nhập khẩu bắt đầu giao dịch và nó cũng không phải là hóa đơn hay chứng từ xác nhận cuối cùng. Nó có thể được sửa chữa, điều chỉnh ngay cả khi hai bên đã ký kết trên Hóa đơn chiếu lệ. Thông thường, Proforma Invoice được phát hành trước cả khi ký hợp đồng.

THỎA THUẬN GIỮA NGƯỜI MUA VÀ NGƯỜI BÁN TRONG XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Mở đầu bài viết, tôi có một câu hỏi "Bạn là nhà Xuất khẩu hay Nhập khẩu". Cho dù bạn đang nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa, và dù bạn có hiểu đối tác của mình đến đâu thì bạn vẫn cần các thỏa thuận kinh doanh dưới dạng văn bản hay còn gọi là Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ngoại thương

TIÊU CHÍ KHI LẬP HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL INVOICE)

Hóa đơn thương mại hay còn gọi là Commercial Invoice là chứng từ không thể thiếu trong Xuất nhập khẩu. Thông tin trên hóa đơn thương mại gồm những nội dung chính gì? Tầm quan trọng của chúng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các tiêu chí chính trên hóa đơn thương mại và cách để chuẩn bị Hóa đơn thương mại theo các nội dung dưới đây nhé:

TỔNG HỢP CÁC LOẠI BILL OF LADING VÀ Ý NGHĨA CỦA CHÚNG

Vận đơn đường biển (Bill of Lading) là một trong những chứng từ quan trọng nhất trong thương mại quốc tế. Nó là một chứng từ do người vận chuyển hoặc thuyền trưởng, hoặc người được ủy quyền của hãng vận chuyển ký và phát hành. Để hiểu ý nghĩa, vai trò, phân loại...các loại vận đơn thường gặp đòi hỏi bạn phải có kiến thức tổng quát về nó bởi vận đơn liên quan đến không chỉ một bên nào cả.

TỔNG HỢP CÁC WEBSITE B2B TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP, KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI

B2B viết tắt của Business to Bussiness là loại hình giao dịch qua các phương tiện điện tử và mạng viễn thông đặc biệt là Internet giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp. Nhờ có các website này mà các doanh nghiệp có thể chào hàng, tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp một cách dễ dàng. Dưới đây là 50 website B2B lớn nhất thế giới:

Chat với giáo viên