Công văn 3304/TCHQ-GSQL ngày 27/05/2019

Công văn 3304/TCHQ-GSQL ngày 27/05/2019 quy định về Nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ tiếp tục giải quyết những vấn đề doanh nghiệp vẫn còn đang thắc mắc

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 39

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin đề cập cụ thể thông tư, nghị định nào đang áp dụng cho việc làm báo cáo quyết toán hải quan hàng năm này của các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu (sxxk), gia công và chế xuất.

NHỮNG MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM

Theo thông tư 39 quy định, thì doanh nghiệp phải làm báo cáo quyết toán là những doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp gia công và doanh nghiệp chế xuất. Vậy báo cáo quyết toán gồm những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Chat với giáo viên