KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ

Doanh nghiệp phải chuẩn bị những gì? Giấy tờ gì để trình cho cán bộ hải quan của đội kiểm tra sau thông quan? Tờ khai xuất nhập khẩu, các tài khoản kế toán, bảng tổng hợp nguyên phụ liệu? Bảng cân đối định mức?

Chat với giáo viên