PHÂN BIỆT C/O BACK TO BACK VÀ MOVEMENT CERTIFICATE

Đây là 2 tên gọi khác nhau nhưng cùng một bản chất của Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có tên gọi "C/O giáp lưng" – C/O được cấp bởi Bên thành viên xuất khẩu trung gian dựa trên thông tin của C/O được cấp bởi Bên thành viên xuất khẩu đầu tiên

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O FORM D

Theo hướng dẫn ở Phụ lục IX Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016. C/O phải được khai bằng tiếng Anh và đánh máy. Ô số 1: tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên quốc gia xuất khẩu (Việt Nam). Ô số 2: Tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước.

C/O FORM GSTP LÀ GÌ?

Quy định xuất xứ GSTP (hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu) : áp dụng cho hàng xuất khẩu tới các nước thuộc nhóm G77 (sử dụng form GSTP)

CÁC BƯỚC KIỂM TRA THÔNG TIN TRÊN C/O

Người nhập khẩu cần hết sức chú ý trong quá trình kiểm tra thông tin C/O ngay khi nhận được bản nháp. Thông thường, người xuất khẩu trước khi phát hành C/O gốc sẽ gửi bản nháp cho người nhập khẩu kiểm tra thông tin, dưới đây là các bước kiểm tra và các thông tin người nhập khẩu cần lưu ý.

PHÂN BIỆT CO GIÁP LƯNG VÀ CO BA BÊN

Khái niệm về C/O giáp lưng và C/O ba bên không còn xa lạ gì với những chuyên gia C/O lâu năm. Nhưng nó vẫn gây nhầm lẫn cho những người mới vào nghề hay không chuyên. Bài viết này chỉ rõ sự khác nhau giữ C/O giáp lưng và C/O ba bên, các bạn nghiên cứu và chia sẻ thêm nhé.

Chat với giáo viên