Incoterms 2010 English version by ICC

Incoterms 2010 phiên bản tiếng Anh

English for Negotiating

Đây là cuốn sách rất thích hợp cho những bạn muốn thành công trên bàn đàm phán.

Airfreight Forwarding Ebook do IATA phát hành

Cuốn sách hữu ích cho những bạn muốn theo đuổi con đường Logistics chuyên nghiệp

NGHI THỨC THƯ TÍN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Sách Nghi thức thư tín thương mại quốc tế của tác giả Nguyễn Trọng Đàn sẽ là hành trang rất tốt cho bạn nào muốn làm chủ kỹ năng tiếng Anh trong đàm phán, giao dịch.

COMMERCIAL CORRESPONDENCE

Sách dạy viết thư giao dịch bằng tiếng Anh rất cần thiết cho bất cứ bạn nào muốn viết Inquiry, Quotation, Offer...

UCP 600 SONG NGỮ

Phiên bản UCP mới nhất, vô cùng hữu ích cho những ai muốn làm thanh toán Quốc tế.

50 WEBSITE B2B LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Những website vô cùng cần thiết với bất kỳ ai muốn làm mua hàng hoặc sales xuất khẩu

BÁO CÁO LOGISTICS VIỆT NAM 2017

Báo cáo Logistics Việt Nam 2017 do Bộ Công Thương soạn thảo đã phác thảo những kế hoạch và hành động để thúc đẩy ngành logistics Việt Nam. Báo cáo gồm 7 chương, trong đó, chương 1 phác thảo chung về hoạt động sản xuất, đầu tư, xuất nhập khẩu của Việt Nam, các chính sách về logistics, sự phát triển của logistics trên thế giới.

Chat với giáo viên