TỔNG HỢP CÁC WEBSITE B2B TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP, KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT THẾ GIỚI

B2B viết tắt của Business to Bussiness là loại hình giao dịch qua các phương tiện điện tử và mạng viễn thông đặc biệt là Internet giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp. Nhờ có các website này mà các doanh nghiệp có thể chào hàng, tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp một cách dễ dàng. Dưới đây là 50 website B2B lớn nhất thế giới:

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN ĐƯỢC THÔNG BÁO TRÊN VẬN ĐƠN

Trong khi làm nghề Xuất nhập khẩu, chắc hẳn không ít lần các bạn lúng túng khi có bên Notify party (Bên thông báo trên vận đơn) và cả bên Consignee (Người nhận hàng) cùng xuất hiện trên Vận đơn. Ngay cả khi có thể có nhiều hơn một bên thông báo, vai trò chính và trách nhiệm của các bên thông báo trên vận đơn là như nhau (được nhận thông báo về lô hàng sẽ đến).

Chat với giáo viên