THÔNG TƯ 23/2015/TT-BKHCN (bản Tiếng Anh)

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

CHÚ GIẢI CHI TIẾT DANH MỤC HS - SONG NGỮ 2015

Theo công văn số 11369/TCHQ-TXNK ngày 01/12/2015, song ngữ.

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU 2018

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU 2018 theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ

NGHỊ ĐỊNH 125/2017/ND-CP

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY

PL2. DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY (Kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12 /2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

PL1. DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY Kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12 /2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

DANH MỤC HÓA CHẤT KHAI BÁO

Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2018 SONG NGỮ

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2018 SONG NGỮ

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI 2018 ( NĐ 125.2017.NĐ-CP)

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI 2018 ( NĐ 125.2017.NĐ-CP)

Chat với giáo viên