THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÀNG MẪU KHÔNG THANH TOÁN

Hàng mẫu không thanh toán thường được yêu cầu khi nhà Xuất khẩu muốn gửi hàng để nhà nhập khẩu được kiểm tra chất lượng, bày mẫu tại showroom, đăng ký làm các thủ tục trước khi nhập khẩu cả lô hàng.

Bước 1: Xác nhận hàng mẫu không thanh toán

Sau khi 2 bên đã đàm phán xong và thỏa thuận về việc gửi hàng mẫu, lúc này nhà xuất khẩu sẽ phát hành Agreement Letter về việc đồng ý gửi hàng mẫu không thanh toán (hoặc Letter of Agreement-LOA). Nội dung xác nhận này được thể hiện trong LOA bằng cụm từ như (Regarding to the demand of Party A’s production, Party A will receive the goods which Party B completed shipping gift as details…)

Nội dung của Thư xác nhận gửi hàng mẫu:

 • Trên LOA ghi số và ngày phát hành LOA.
 • Thông tin tên và địa chỉ bên gửi hàng và bên nhận hàng
 • Thông tin chi tiết về hàng hóa, thỏa thuận về việc gửi hàng mẫu không thanh toán
 • Điều kiện thanh toán (Payment term) là phần cần được quan tâm và chú ý nhất. Cách ghi điều khoản thanh toán được thể hiện:

– No payment: không thanh toán

– Non-commercial Value: hàng không có giá trị thương mại:

 • Điều kiện giao hàng Incoterms.

Bước 2: Làm thủ tục Hải quan nhận hàng

Bộ hồ sơ hải quan cho loại hình nhập phi mậu dịch (hàng mẫu không thanh toán) bao gồm:

 • Thư xác nhận về việc đồng ý gửi hàng mẫu không thanh toán từ người gửi hàng: 01 bản sao
 • Invoice trong trường hợp này là Non-commercial Invoice (Hóa đơn phi thương mại), hình thức như CI (Commercial Invoice) vẫn có đơn giá, số lượng, tổng tiền như bình thường nhưng Payment term ghi giống trên LOA, phần ghi chú thêm Remarks nên ghi là “Sample” (hàng mẫu) và “Value for customs purpose only” (Trị giá chỉ dùng cho mục đích làm thủ tục hải quan). Tuy 2 bên không phải thanh toán cho nhau tiền hàng nhưng vẫn phải thanh toán cước vận chuyển (và các loại phí, phụ phí phát sinh như lô hàng bình thường), vẫn phải nộp thuế Nhập khẩu (nếu có) và thuế VAT. Phần trách nhiệm về chi phí này do 2 bên tự đàm phán, thỏa thuận với nhau (áp dụng theo Incoterms chẳng hạn).
 • Giấy giới thiệu (hoặc giấy ủy quyền) – 3 bản gốc
 • Công văn xin mở tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch (loại hình H11): Kính gửi Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai – 1 bản gốc
 • Bộ chứng từ gồm: LOA, Vận đơn, Invoice – mỗi chứng từ 1 bản sao y
 • Tờ khai hải quan cho trường hợp nhập khẩu hàng mẫu (hàng cho, biếu, tặng, bảo hành miễn phí… không thanh toán) gọi là hình thức nhập phi mậu dịch và mở tờ khai nhập phi mậu dịch (loại hình H11). Trên mặt tờ khai hải quan có một số thông tin khai báo Hải quan khác với hàng thông thường như sau:

– Mã loại hình H11 (Xuất khẩu phi mậu dịch, mã loại hình H21)

– Phương thức thanh toán (ở phần hóa đơn thương mại): Không thanh toán – KHONGTT.

– Phân loại hình thức hóa đơn: chọn mã B – Hóa đơn không phải trả tiền.

Các em chú ý về định mức hàng mẫu của tổ chức, cá nhân mà Hải quan cho phép như sau:

 1. Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho cá nhân ở nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho cá nhân ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 1.000.000 (một triệu) đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá 1.000.000 (một triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 (một trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 2. Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ờ Việt Nam gửi cho tồ chức ở nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 3. Hàng hóa là hàng mẫu quy định ở trên không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Ms Sarah

Chat với giáo viên