CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH THANH TOÁN L/C

Phương thức tín dụng chứng từ được áp dụng trong các trường hợp như:

+ Trong buôn bán với các đối tác mới.

+ Do quy định hay tập quán thương mại và thanh toán.

+ Do yêu cầu của các nhà bảo hiểm tín dụng.

+ Do các yêu cầu về quản lý ngoại hối

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước trong quy trình thanh toán theo phương pháp Tín dụng chứng từ hay còn gọi là LC (Letter of Credit)

Ghi chú:

+ Importer/ the applicant: Nhà nhập khẩu/ người mở LC

+ Exporter/ the beneficiary: Nhà xuất khẩu/ người hưởng lợi

+ Issuing bank: Ngân hàng phát hành

+ Advising bank: Ngân hàng thông báo

Quy trình thanh toán trên sẽ trải qua các bước sau:

Bước 0: Nhà NK và nhà XK tiến hành ký kết hợp đồng ngoại thương, trong đó quy định thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ (LC)

Bước 1: Căn cứ vào hợp đồng ngoại thương đã ký, Nhà NK gửi đơn yêu cầu mở thư tín dụng đến Ngân hàng phát hành và tiến hành ký quỹ (nếu có). Ký quỹ có thể 100% hoặc dưới 100% tùy mức độ uy tín của doanh nghiệp theo đánh giá của Ngân hàng nơi mở LC.

Hồ sơ mở LC bạn có thể tham khảo tại các Ngân  hàng hoặc đơn giản đến với CLB Tập sự XNK để tham gia khóa học thực tế Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu. Chúng tôi sẽ cùng bạn thực hành làm bộ hồ sơ xin mở LC và hướng dẫn cách làm việc với Ngân hàng sao cho hiệu quả.

Bước 2: Ngân hàng phát hành thư tín dụng xem xét, nếu thấy hợp lý sẽ phát hành thư tín dụng (LC) qua Ngân hàng thông báo cho Người Xuất khẩu hưởng lợi.

Bước 3: Ngân hàng đại lý sẽ tiến hành thông báo thư tín dụng và chuyển bản gốc thư tín dụng cho Người hưởng lợi (Người xuất khẩu)

Bước 4: Nhà Xuất khẩu tiến hành kiểm tra L/C, nếu thấy phù hợp thì giao hàng cho Nhà Nhập  khẩu, còn không phù hợp thì đề nghị Nhà nhập khẩu tu chỉnh L/C.

Bước 5: Nhà Xuất khẩu xuất trình chứng từ cho Ngân hàng thông báo đòi tiền.

Bước 6: Ngân hàng thông báo sau khi đã kiểm tra chứng từ thì chuyển bộ chứng từ do nhà nhập khẩu chuyển sang để ngân hàng mở L/C xem xét trả tiền.

Bước 7: Ngân hàng phát hành kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra bộ chứng từ cho Người yêu cầu

Bước 8: Người yêu cầu (Nhà nhập khẩu) sau khi được thông báo về chứng từ nếu trường hợp chứng từ có sự khác biệt đề nghị tu chỉnh hoặc chấp nhận thanh toán đồng thời nhận bộ chứng từ để đi nhận hàng.

Bước 9: Ngân hàng phát hành yêu cầu Ngân hàng thông báo thanh toán tiền cho Nhà xuất khẩu (Người thụ hưởng)

Bước 10: Ngân hàng phát hành tiến hành chính thức ghi có trong tài khoản của người hưởng lợi

Mrs Jade.

Chat với giáo viên