Học viên HAN EXIM CLUB

Với phương châm đào tạo của HAN EXIM CLUB "lấy học viên làm trung tâm", học viên của chúng tôi được đóng vai trò chính với mục tiêu tự mình làm chủ kiến thức, kỹ năng đã học, "học đi đôi với hành".

Với phương châm đào tạo của HAN EXIM CLUB "lấy học viên làm trung tâm", học viên của chúng tôi được đóng vai trò chính với mục tiêu tự mình làm chủ kiến thức, kỹ năng đã học, "học đi đôi với hành".

0. Học viên làm việc theo nhóm

 

1. Học viên trình bày Quy trình Xuất nhập khẩu đường biển

2.  Chăm chỉ thực hành mỗi ngày

3. Học tập trung hết mức

4. Học viên tự hướng dẫn nhau ngoài giờ nữa nhé (mừng quá)

4. Học là phải nói lại được những gì mình đã học

 

 

Chat với giáo viên