Cảm nhận học viên

Bảo Tâm- Học Viện Ngân Hàng

Các cô gái Học viện Ngân hàng không bao giờ làm nhà tuyển dụng thất vọng. Mỗi giờ học trên lớp, Bảo Tâm luôn chú ý nghe giảng, học hỏi và ghi chú những lưu ý dù là rất nhỏ của các anh chị để làm trau dồi và làm hành trang cho bản thân. Em đã tự tin tin và vượt qua phỏng vấn ngay từ lần đầu tiên.

Chúc mừng em, hy vọng những kiến thức không chỉ là về nghiệp vụ mà còn về kỹ năng mềm, những điều anh chị đã chia sẻ sẽ giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống cũng như công việc của mình. Cảm ơn em đã luôn tin tường và đồng hành cùng HAN EXIM.

Chat với giáo viên