Cảm nhận học viên

Nguyễn Thị Hoàng Mai (1995)- Học viện Chính sách phát triển

Cô bé chăm chỉ, cần mẫn, hay phát biểu và luôn biết lắng nghe. Hiện tại bạn đang làm Chứng từ tại Công ty về Logistics. Khi đi phỏng vấn, bạn ấy dám bỏ những công ty trả lương cao hơn nhưng không được vận dụng những gì đã học để theo đuổi mục tiêu về nghề XNK-logistics.

Chat với giáo viên