Hoạt động ngoài giờ

Ngoài giờ học kiến thức, kỹ năng, thực hành liên quan chuyên môn trên lớp các bạn còn được trải nghiệm hoạt động ngoài giờ bổ ích như giao lưu giữa các bạn học viên, giữa học viên và khách mời, đi hiện trường.

Ngoài giờ học kiến thức, kỹ năng, thực hành liên quan chuyên môn trên lớp các bạn còn được trải nghiệm hoạt động ngoài giờ bổ ích như giao lưu giữa các bạn học viên, giữa học viên và khách mời, đi hiện trường.

1. Thường xuyên có những vị khách mời là những chuyên viên xuất nhập khẩu, logistics chia sẻ và hướng dẫn  học viên

2. Học viên đi thực tế thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan

 

3. Tổ chức hoạt động Offline và các giờ giải lao thú vị

 

 

 

Chat với giáo viên