PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA PRE-CARRIAGE VÀ ON-CARRIAGE

Chắc hẳn với các bạn làm trong nghề Xuất nhập khẩu- logistics thì thuật ngữ Carriage, Pre-Carriage và On-Carriage bạn đã nghe rất nhiều. Nhưng hãy cùng Ad tổng hợp lại xem chúng có gì khác nhau bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới các bên như:

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Trong nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, tùy từng điều kiện giao hàng được dẫn chiếu theo Incoterms mà Nhà xuất khẩu hoặc Nhà nhập khẩu sẽ mua Bảo hiểm hàng hóa. Nói đến lợi ích của Bảo hiểm thì ai cũng biết nhưng khi có tổn thất xảy ra các bên cần ứng xử thế nào thì không phải ai cũng biết. Trong bài viết này hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Quy trình bồi thường bảo hiểm hàng hóa của Công ty bảo hiểm.

QUY TRÌNH XỬ LÝ BOOKING REQUEST CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY FORWARDER

Sau khi nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu ký kết hợp đồng ngoại thương theo điều kiện giao hàng cụ thể nào đó theo Incoterm thì đó là lúc phát sinh vấn đề tìm Công ty vận tải. Nếu làm việc tại các Công ty vận tải Quốc tế (Forwarder hoặc Công ty Logistics) thì các em đang đóng vai trò là người xử lý các thông tin mà khách hàng hỏi (Booking Request).

Chat với giáo viên