Letter of Agreement

Trong giao dịch, Letter of Agreement có thể được dùng thay thế cho Purchase Order nhưng liệu bạn đã biết thiết kế nó chưa?

Chứng nhận kiểm tra chất lượng

Chứng nhận này để nộp cùng bộ hồ sơ hải quan với các mặt hàng quy định cần Kiểm tra chất lượng chuyên ngành trước khi nhập khẩu

Hóa đơn cước biển

Hóa đơn này được dùng để đối chiếu trong lúc làm thủ tục Hải quan

Giấy phép nhập khẩu Bộ Y Tế

Tham khảo Giấy phép nhập khẩu Bộ Y Tế

Đề nghị phát hành thư tín dụng LC

Khi mở thư tín dụng cần làm Giấy đề nghị này gửi tới Ngân hàng

Mẫu Debit Note của Fedex

Debit note dùng để báo các khoản công nợ thanh toán từ bên vận chuyển, logistics đến khách hàng

Danh sách hàng qua khu vực giám sát

Phát sinh sau khi hàng đã thông quan và trước khi ra khỏi Cảng

Chat với giáo viên