CV số 1786/TCHQ-GSQL

CV số 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2016 về việc dãn nhãn năng lượng và hiệu suất năng lượng tối thiểu

Quyết định 1410/QĐ-TCHQ

Quyết định 1410/QĐ-TCHQ về việc quy trình kiểm tra sau thông quan

Nghị định 08/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

Thông tư 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản

Nếu bạn nào muốn soạn thảo văn bản như công văn, quyết định, báo cáo... chuẩn theo thể thức văn bản thì hãy tham khảo tại đây nhé.

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 2016 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH

Nếu bạn không muốn bị truy thu thuế thì bắt buộc phải đọc luật thuế xuất khẩu nhập khẩu này

THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC

Toàn văn thông tư 38 Bộ Tài Chính mà những ai trước khi làm thủ tục Hải quan cũng phải biết

NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa

THÔNG TƯ 39/2016/TT-BGTVT

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Chat với giáo viên