C/O FORM GSTP LÀ GÌ?

Quy định xuất xứ GSTP (Global System of Trade Preferences: hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu) : áp dụng cho hàng xuất khẩu tới các nước thuộc nhóm G77 (sử dụng form GSTP). Ðiều kiện:
- Phải thuộc danh mục hàng được hưởng GSTP của nước nhập.
- Phải đáp ứng quy định xuất xứ GSTP.
- Phải đáp ứng quy định về vận chuyển.
Hàng xuất khẩu được coi là đáp ứng quy định xuất xứ GSTP nếu là: 
1. Sản phẩm thuần túy Việt Nam; hoặc là
2. Sản phẩm không thuần túy Việt Nam, nhưng 
2.1. Ðược sản xuất tại Việt Nam với tổng trị giá nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam chiếm không quá 50% trị giá FOB sản phẩm; hoặc 
2.2. Ðược sản xuất tại Việt Nam với tổng trị giá hàm lượng gốc Việt Nam và các nước GSTP khác chiếm không ít hơn 60% trị giá FOB sản phẩm.
(Ðối với các nước chậm phát triển tỷ lệ % quy định tại 2.1 và 2.2 tương ứng là 60% và 50%).

Nguồn: Internet

Chat với giáo viên