Cảm nhận học viên

Phú Lê Nhật Linh (1996) - Đại học Ngoại thương

Linh học ở lớp Chủ Nhật với cường độ học tù 8h sáng đến 17h chiều. Cảm thấy như mùa hè nóng còn chảy mỡ mà bạn ấy chưa nghỉ buổi học nào. Không ngoài sự mong đợi,  không những đỗ 1 công ty mà "một vài công ty" trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu- logistics. Bạn ấy đã thêm vào danh sách những ứng viên KHÔNG ĐI XIN VIỆC mà ĐI CHỌN VIỆC. 

 

Chat với giáo viên