Cảm nhận học viên

Đinh Diễm Hương (1997) - Đại học Ngoại thương

Cô gái tiếp theo của HAN EXIM CLUB đến từ ĐH Ngoại Thương, học nghiệp vụ mới từ năm thứ 3 đại học. Ngay từ lúc học em đã rất hăng hái và tích cực, gần như không một buổi nào em nghỉ trên lớp. Đi phỏng vấn ngay sau khóa học và trúng tuyển vào vị trí rất "pro" làm fulltime và được nhận chính thức. Em có tâm sự về sự tự tin của mình nhờ những buổi học, những kiến thức, nghiệp vụ trên lớp. Nếu bạn nào năm 3 học nghiệp vụ thì rất có thể sẽ đạt được thành tích sớm như bạn ấy!

 

Chat với giáo viên