Cảm nhận học viên

Trần Thu Thủy (1993)- Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Bạn Thủy cũng là dân ngoại đạo, học trường về Nhân văn không hề liên quan nhưng sau buổi học đầu tiên bạn đã thật sự “mê" giáo viên và cách dạy của các cô giáo. Bạn rất thấm những gì được đào tạo cả kiến thức và kỹ năng, những câu chuyện trong nghề và giờ bạn đã thực hiện được ước mơ sang lĩnh vực mới.

Chat với giáo viên