Cảm nhận học viên

Phạm Trung Kiên (1996) – Đại học Ngoại Thương

Bạn tham gia lớp học khi mới năm ba đại học. Bạn là một học viên rất chăm chỉ, chịu khó ngoài ra Kiên có tố chất của người dẫn đầu với sự nhiệt tình, chu đáo và cầu tiến, em sẽ luôn là một cá nhân xuất sắc. Hãy giữ gìn và trau dồi hơn nữa để biến những đức tính đó trở thành con người của mình Kiên nhé. Chúng tôi sẽ luôn dõi theo từng bước phát triển của các học viên.

Chat với giáo viên