Cảm nhận học viên

Phạm Thị Hải Yến (1995)- Đại học Ngoại thương

Ngay từ buổi đầu khóa học bạn đã rất hào hứng và rất chăm chỉ, không nghỉ bất cứ buổi học nào. Mặc dù đến từ trường Ngoại thương nhưng bạn rất khiêm tốn, biết mình thiếu những kỹ năng gì và luôn ham học hỏi. Chính sự khiêm tốn đó đã làm bạn tiếp thu kiến thức một cách rất trọng vẹn.

Khi đi phỏng vấn hầu hết lần nào bạn cũng pass do đã được huấn luyện kỹ càng và có cẩm nang trả lời phỏng vấn của lớp HAN EXIM

Cuối cùng bạn đã làm công việc mình yêu thích là trở thành nhân viên Sales Xuất Khẩu, và hơn nữa là bạn đã xuất được container hàng đầu tiên khi còn đang thử việc.

Chat với giáo viên