Cảm nhận học viên

Nguyễn Thị Ngợi (1995)- ĐH Kinh tế Quốc dân

Bạn Ngợi đã trúng tuyển vào Honda Việt Nam. Hãy cùng xem những chia sẻ của bạn ấy và hãy tin những gì chúng tôi day cho các bạn đều có lý do của nó, đã rất nhiều bạn trúng tuyển cả vào những tập đoàn lớn như Samsung, LC, Honda, KMG…nhờ vào việc làm đủ và đúng những yêu cầu trên lớp. Chúng tôi luôn cố gắng để các bạn được thực hành nhiều nhất những gì trong thực tế sẽ gặp để đi phỏng vấn trở thành “cuộc dạo chơi” chứ không phải áp lực.

Chat với giáo viên