Cảm nhận học viên

Nguyễn Quang Lượng (1995) – Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Lượng xuất phát là một sinh viên Khoa Kinh tế Quốc Tế, ngay sau khóa học bạn đã được thực tập tại Công ty Xuất Nhập Khẩu, tại đây bạn đã có điều kiện học hỏi rất nhiều điều từ người đi trước. Sauk hi ra trường bạn có ngay công việc trong Nội đô về Chứng từ và Khai báo Hải quan. Bạn cũng đã có “cái tâm” của người làm nghề khi mất ăn mất ngủ lo cho lô hàng của công ty. Nhìn thấy học trò của mình mỗi ngày một già dặn hơn, kinh nghiệm hơn và chín chắn hơn, đó là niềm vui không thể nào diễn tả nổi bằng lời của những người dẫn đường.

Chat với giáo viên