Cảm nhận học viên

Nguyễn Phương Lan (1991)- NV kế hoạch vật tư

Đang từ một nhân viên kế hoạch, công việc ổn định nhưng quyết tâm đổi nghề bằng việc tham gia khóa học Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu chỗ Cô giáo. Và sau khi học xong, bạn đã thành công với việc trở thành một nhân viên Chứng từ kiêm Dịch vụ khách hang (Documentation and Customer service)

Chat với giáo viên