Cảm nhận học viên

Nguyễn Đỗ Thái Hưng – (1994) – Đại học Ngoại Thương

Là một trong những học viên khóa đầu tiên đã có nhiều trải nghiệm đáng kể trong quá trình rèn luyện tại HAN EXIM CLUB và trong thời gian đi làm. Hiện nay bạn ấy còn trở lại CLB hỗ trợ lớp học với tư cách “người đi trước”, chia sẻ cho các học viên khóa sau những kiến thức thực tế mà bạn ấy tích góp được thời gian vừa qua.

Chat với giáo viên