Cảm nhận học viên

Phạm Thị Minh Thanh (1995)- Học viện chính sách phát triển

Từ một cô gái nhút nhát, e dè phải một thời gian dài khi đã thấy rất nhiều bạn bè cùng trường thành công, có việc làm ngay sau khóa học bên HAN EXIM CLUB thì bạn ấy mới đăng ký học. Bạn học tiến bộ từng ngày, giờ bạn cũng đã có công việc mình mong muốn là Nhân viên chứng từ hàng xuất. Không có gì là quá muộn nếu em thực hiện nó ngay hôm nay phải không nào?

Chat với giáo viên