Cảm nhận học viên

Hoàng Thị Mai Hương (1996)- Đại học Ngoại Thương

Một bạn học viên FTU mới chỉ năm cuối đã được nhận vào công ty lớn. Các em hãy nhớ rằng "thông minh không bằng chăm chỉ", "thái độ hơn trình độ" còn có được cả 2 điều này bằng Perfect. Sau khóa học với hai cô giáo, Mai Hương đã trở nên rất tự tin, có thái độ tốt, tích cực và đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý.

 

Chat với giáo viên