Cảm nhận học viên

Lương Thị Thu Hà (1990)- Nhân viên kế toán

Học viên comment về trải nghiệm sau khi đi làm, trước đó bạn ấy không có chút kiến thức gì về Xuất nhập khẩu vì xuất thân từ kế toán. Giờ thì bạn ấy đang được làm công việc mình thích. Đọc kỹ chia sẻ của bạn ấy vì những kiến thức trong khóa học đã giúp bạn ấy vượt qua buổi phỏng vấn thế nào để được nhận làm xuất nhập khẩu nhé.

Chat với giáo viên