Cảm nhận học viên

Lê Gia Sơn (1996)- Đại học Ngoại Thương

Bạn đến với khóa học khi mới là sinh viên năm ba Ngoại Thương, với định hướng sớm như vậy và kết hợp với việc học đúng chuyên ngành thì ngay từ năm ba bạn đã được tiếp xúc với các công việc thực tế tại Doanh nghiệp, có điều kiện để áp dụng những kiến thức đã học và còn giúp việc học trên lớp của bạn tốt hơn. Vậy các bạn năm ba cùng lấy bạn Sơn làm tấm gương noi theo nhé.

Chat với giáo viên