Cảm nhận học viên

Hoàng Thị Minh Nguyệt (1995)- Đại học Giao thông vận tải

Bạn ấy đến với lớp học Xuất nhập khẩu từ con số 0 nhưng vô cùng chăm chỉ, luôn ngồi bàn đầu, ghi chép đầy đủ, không ít lần được Cô giáo tuyên dương. Và kết quả không ngoài mong đợi, giờ bạn đã và đang làm vị trí Chứng từ+ Khai báo Hải quan, và được áp dụng các kiến thức đã học. Dưới đây là chia sẻ của bạn ấy.

 

Chat với giáo viên