Cảm nhận học viên

Lê Đức Trung (1995)- Đại học Mỏ Địa Chất

Xuất phát điểm từ một chuyên ngành khác nhưng một khi đã đến với HAN EXIM CLUB là bạn ấy đã gửi gắm tất cả hy vọng và niềm tin để có một nghề mới. Học viên lớp Chủ Nhật cứ hàng tuần đều đặn từ sang đến chiều tối, không nghỉ buổi nào. Trước khi đi phỏng vấn còn định lập team ôn bài vậy mà chưa kịp lập team đã pass phỏng vấn và đi làm rồi.

Chat với giáo viên